Nivåtest!
Dyslexi & dyskalkyli ?
Vill du lära dig svenska?

Välkommen till Navet

Navet med Uppsala kommuns utbildnings-
och arbetsmarknadsinsatser hittar du på Kungsgatan 85. 
    


Här hittar du information om komvux i Uppsala
Komvux: info, aktuella utbildningar och starter  
Läs om aktuell antagningsprioritering till gymnasiala kurser och utbildningar    


Obs! Den planerade nedläggningen av Bolandgymnasiet till hösten 2017 kommer inte att påverka starterna av höstens vuxenutbildningar:  maskinförar- och fordonsutbildningens starter hösten 2015 kvarstår.
    


Navet: Årets Goda Arbetsplats 2014
Navet är Årets Goda Arbetsplats 2014 i Uppsala kommun. Erik Pelling (S) kommunalråd och stadsdirektör Joachim Danielsson var några av dem som kom och delade ut utmärkelsen på Navet. 
Läs mer om utmärkelsen i Uppsala kommuns pressmeddelande  

Viktig info...
För dig som läser mot slutbetyg - läs mer
Ny regionkatalog
Höstens alla utbildningar inom komvux och yrkeshögskola hittar du i en gemensam katalog, läs mer